Największy w Polsce producent grzałek elektrycznych


Kariera w Backer OBR

 

Ambicją naszej firmy jest osiągnięcie najwyższego poziomu specjalizacji  w projektowaniu i produkcji  elektrycznych elementów grzejnych. Chcemy skutecznie zaspokajać potrzeby rynku i kształtować nowe trendy. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne źródło ciepła zasilane energią elektryczną – jesteśmy gotowi zaproponować kompleksowe rozwiązanie w oparciu o kilkudziesięcioletnie  doświadczenie.

Główną wartością naszej organizacji jest zaangażowany i prężnie działający zespół ponad 1500 pracowników  zatrudnionych w czterech zakładach produkcyjnych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią monterzy grzejnictwa.


Monter grzejnictwa
Zakład Grzałek Foliowych

  Monter grzejnictwa
Zakład Grzałek Rurkowych
 

 

Monter grzejnictwa
Zakład Rezystorów

  Monter grzejnictwa
Zakład Systemów Kontrolnych
i Grzałek Gołoskrętkowych
 

 

 Ze względu na nasz szeroki i intensywny rozwój nawiązujemy współpracę ze specjalistami z bardzo różnych obszarów, bezpośrednio lub pośrednio związanych z naszą działalnością – z mechanikami, operatorami, konstruktorami, inżynierami, specjalistami planowania i organizacji produkcji oraz pracownikami działów administracyjnych – logistyki, zakupów, jakości, BHP, księgowości, HR, a także z kadrą zarzadzającą.  

Mechanik

  Operator maszyn   Operator obrabiarek skrawających
   
   
 
       

Konstruktor

  Inżynier procesu   Inżynier sprzedaży
   
   
 
         

Kierownik produkcji

  Specjalista ds. jakości  

Specjalista ds. badań

   

 
 
         

Magazynier

  Specjalista utrzymania ruchu  

Specjalista ds. logistyki

   
   
 


Wspieramy i inicjujemy rozwój naszych pracowników, dofinansowując oraz organizując im udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podnoszących kwalifikacje zawodowe, a zarazem poziom wykształcenia. Umożliwiamy poznawanie nowoczesnych technologii i działanie w międzynarodowym środowisku opierające się na wysokich standardach jakości i zarządzania.

Sprawia to, że praca w Backer OBR rozwija i poszerza wiedzę ogólną, dając możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia. Potwierdzeniem jest liczna grupa osób, która zbudowała swoją karierę zawodową w drodze awansów wewnętrznych. Obecnie ponad 80% kadry kierowniczej i pracowników działów administracyjnych wypromowanych jest z pracowników, którzy ewoluowali razem z Backer OBR.

Jeśli jesteś zainteresowany/a zdobywaniem ciekawych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym zespole w stabilnej, prężnie rozwijającej się organizacji, dołącz do nas! Prześlij nam swoją aplikację na adres oferta@backerobr.pl

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( pobierz ).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych ( czytaj ).