Największy w Polsce producent grzałek elektrycznych


Zamówienia

Ogólne warunki współpracy - KLIENCI
General terms of cooperation for CUSTOMERS

W celu zamówienia naszych wyrobów prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży 

To order our products please contact our sales department.

 Ogólne warunki dostaw i płatności

 Sales conditions for Backer OBR


Ogólne warunki współpracy - DOSTAWCY
General terms of cooperation for SUPPLIERS

 Kodeks etyki biznesowej dla dostawców

W celu otrzymania szczegółowych danych prosimy o kontakt z Działem Zakupów.

For more detail please contact our purchase department.

Wymagania dla dostawców z branży AUTOMOTIVE.

Conditions for suppliers from automotive industry bellow0000

  Wymagania dla dostawców z branży AUTOMOTIVE

  Conditions for suppliers from AUTOMOTIVE industry