Największy w Polsce producent grzałek elektrycznych


Oferty pracy - płatny staż absolwencki

Kończysz studia lub masz je już za sobą?
Lubisz rozwijające wyzwania?
Szukasz możliwości zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym koncernie?

INŻYNIER ELEKTRYK
MECHATRONIK

Miejsce pracy:  Pyrzyce, ul. Głowackiego 39

Twoje zadania

 • Pomoc w obsłudze technicznej linii produkcyjnych (diagnozowanie i usuwanie awarii, przeglądy maszyn),
 • Minimalizowanie czasów przestojów maszyn i urządzeń spowodowanych awariami,
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zmienne i materiały eksploatacyjne,
 • Wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uregulowaniami wewnątrz firmowymi.

Nasze oczekiwania:

 • Status Absolwenta** lub Studenta* – wykształcenie kierunkowe,
 • Znajomość budowy maszyn i urządzeń pod kątem elektrycznym,
 • Znajomość automatyki przemysłowej, układów elektromechanicznych i podstaw elektroniki,
 • Obsługa komputera – Microsoft Office,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy.

 

PODCZAS STAŻU ZAPEWNIMY CI:
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego zbieżnego z wykształceniem w prężnie rozwijającej się i zarządzanej przez jakość firmie,
 • Systemową realizację stażu w oparciu o plan i ocenę, przy wsparciu opiekuna stażu,
 • Umowę o pracę, poprzedzoną 3 miesięcznym okresem próbnym,
 • Miesięczne wynagrodzenie za pracę na cały etat,
 • Odpowiednie narzędzia i przyjazną atmosferę pracy,
 • Po ukończeniu stażu list referencyjny, a dla najlepszych stażystów – zatrudnienie!

RAMOWY PLAN STAŻU:

I ETAP

 • Staż na wydziałach produkcyjnych,
 • Cel – poznanie procesów i organizacji produkcji.

II ETAP

 • Staż kierunkowy na wydziale korespondującym z wykształceniem i potencjałem zawodowym stażysty,
 • Cel – zapoznanie kandydata z zadaniami na docelowym stanowisku, praktyczne nabywanie umiejętności.

PO KAŻDYM ETAPIE NASTĄPI PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ I OCENA PRZEZ OPIEKUNA STAŻU I DYREKTORA DANEGO PIONU

*Status Studenta posiada osoba studiująca na trzecim, czwartym, piątym roku studiów dziennych lub zaocznych.

*Status Absolwenta posiada osoba, która ukończyła technikum lub studia dzienne lub zaoczne na poziomie magistra lub licencjata w ciągu 12 m-cy przed dniem złożenia aplikacji do Backer OBR - podstawą jest data na dyplomie ukończenia.

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z  listem motywacyjnym lub wypełnionej ankiety personalnej na adres:

Backer OBR Sp. z o.o. 
ul. Głowackiego 39 
74-200 Pyrzyce

lub elektronicznie na oferta@backerobr.pl (w tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska).

 

Jeśli aktualnie nie znalazłeś interesującej Cię oferty, możesz przysłać do nas wypełnioną ankietę personalną
l
ub pobrać tę ankietę z naszej strony i wypełnioną przesłać na adres oferta@backerobr.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( pobierz ).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych ( czytaj ).