Meny

Kariera w Backer OBR

Ambicją naszej firmy jest osiągnięcie najwyższego poziomu specjalizacji w projektowaniu i produkcji elektrycznych elementów grzejnych. Chcemy skutecznie zaspokajać potrzeby rynku i kształtować nowe trendy. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne źródło ciepła zasilane energią elektryczną – jesteśmy gotowi zaproponować kompleksowe rozwiązanie w oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie.

Główną wartością naszej organizacji jest zaangażowany i prężnie działający zespół ponad 1500 pracowników zatrudnionych w czterech zakładach produkcyjnych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią monterzy grzejnictwa.

 

Monter grzejnictwa
Zakład
Grzałek Foliowych

Monter folie

Monter grzejnictwa
Zakład
Grzałek Rurkowych

Monter rurkowy

Monter grzejnictwa
Zakład
Rezystorów

Monter rezystory

Monter grzejnictwa
Zakład Systemów Kontrolnych
i Grzałek Gołoskrętkowych

Monter CSOS


 

 

Ze względu na nasz szeroki i intensywny rozwój nawiązujemy współpracę ze specjalistami z bardzo różnych obszarów, bezpośrednio lub pośrednio związanych z naszą działalnością – z mechanikami, operatorami, konstruktorami, inżynierami, specjalistami planowania i organizacji produkcji oraz pracownikami działów administracyjnych – logistyki, zakupów, jakości, BHP, księgowości, HR, a także z kadrą zarzadzającą.

 

Mechanik

Monter folie

Operator maszyn

Monter rurkowy

Operator obrabiarek skrawających

Monter rezystory

Konstruktor

Monter CSOS


Inżynier procesu

Monter folie


Inżynier sprzedaży

Monter rurkowy


Kierownik produkcji

Monter rezystory


Specjalista ds. jakości

Monter CSOS


Specjalista ds. badań

Monter folie


Specjalista utrzymania ruchu

Monter rezystory


Specjalista ds. logistyki

Monter CSOS


 

 

Wspieramy i inicjujemy rozwój naszych pracowników, dofinansowując oraz organizując im udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podnoszących kwalifikacje zawodowe, a zarazem poziom wykształcenia. Umożliwiamy poznawanie nowoczesnych technologii i działanie w międzynarodowym środowisku opierające się na wysokich standardach jakości i zarządzania.


Sprawia to, że praca w Backer OBR rozwija i poszerza wiedzę ogólną, dając możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia. Potwierdzeniem jest liczna grupa osób, która zbudowała swoją karierę zawodową w drodze awansów wewnętrznych. Obecnie ponad 80% kadry kierowniczej i pracowników działów administracyjnych wypromowanych jest z pracowników, którzy ewoluowali razem z Backer OBR.

Jeśli jesteś zainteresowany/a zdobywaniem ciekawych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym zespole w stabilnej, prężnie rozwijającej się organizacji, dołącz do nas! Prześlij nam swoją aplikację na adres [email protected]


Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.


Jeśli aktualnie nie znalazłeś interesującej Cię oferty, możesz przysłać do nas wypełnioną ankietę personalnąZIP lub pobrać tę ankietęZIP z naszej strony i wypełnioną przesłać na adres [email protected]


BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR