Największy w Polsce producent grzałek elektrycznych


Backer OBR Sp. z o.o.

Backer OBR Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres:
ul. Głowackiego 39
biuro (adres dla gości): ul. Szczecińska 22
74-200 Pyrzyce
Województwo zachodniopomorskie

Zarząd
Ewa Bogacka - Prezes Zarządu
Sławomir Czumak - Członek Zarządu
Robert Dziedzik - Członek Zarządu

Kapitał zakładowy: 17.334.000 zł
Udziałowcy: Backer BHV AB (Szwecja) - 100%

IOD:  Rafał Malujda, e-mail: iod@backerobr.pl

NIP: 852-001-08-07
REGON: 008358936
KRS: 0000153595

 

Konta bankowe:
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce 
EUR 76 2360 0005 0000 0045 5028 8271
SEK 15 2360 0005 0000 0045 5028 8302 
PLN 45 2360 0005 0000 0045 5028 8247 
SWIFT DABAPLPW