Backer OBR
Meny

Backer OBR sp. z o.o.

Backer biuro


Backer OBR Sp. z o.o.
jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

w Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Adres:
ul. Głowackiego 39
74-200 Pyrzyce
Województwo zachodniopomorskie


NIP: 852-001-08-07
REGON: 008358936
KRS: 0000153595
BDO: 000003559

Zarząd
Ewa Bogacka-Szczepańska - Prezes Zarządu
Sławomir Czumak - Członek Zarządu
Adam Klinke - Członek Zarządu

Konta bankowe:
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
EUR 76 2360 0005 0000 0045 5028 8271
SEK 15 2360 0005 0000 0045 5028 8302
PLN 45 2360 0005 0000 0045 5028 8247
SWIFT DABAPLPW


Kapitał zakładowy: 17.334.000 zł
Udziałowcy: Backer BHV AB (Szwecja) - 100%


BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR