Backer OBR
Meny

Jakość, środowisko, bezpieczeństwo

Od chwili założenia Firmy naszą ambicją jest osiąganie takiej jakości wyrobów, a także takiej jakości obsługi klientów, aby obok optymalnej ceny były one głównym powodem wyboru nas jako partnera do współpracy. W projektowaniu i produkcji opieramy się na swoim 30-letnim doświadczeniu, wzmocnionym doświadczeniem innych firm koncernu NIBE, takich jak Backer AB i Backer Calesco ze Szwecji, czy Danotherm z Danii.
Dla doskonalenia naszych działań w zakresie utrzymania wysokiej jakości wyrobów i usług już od 1997 roku działamy zgodnie z wdrożonym i certyfikowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodowym standardem

ISO 9001. W zakresie projektowania i produkcji foliowych elementów grzejnych posiadamy certyfikat IATF 16949. Dla zapewnienia systematycznej poprawy i ciągłego doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska działamy zgodnie z zasadami wdrożonego i certyfikowanego systemu, zgodnego z wymaganiami norm ISO 45001 i ISO 14001.

W swojej działalności kierujemy się zasadami i wartościami opisanymi w poniższych dokumentach. Mamy przejrzyste i klarowne metody pracy.

 

 

Aby w pełni móc wywiązywać się z podjętych zobowiązań, względem naszych kontrahentów, stosujemy zasady opisane w naszym Kodeksie etyki biznesowej.


Ciągłe doskonalenie wydajności produkcji, jak również jakości produktów i usług są nadrzędne w naszej organizacji. Realizujemy je wdrażając kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne, mające na celu automatyzację i optymalizację produkcji, stosując zasady Lean manufacturing.


Środowisko

 

Troska o środowisko jest warunkiem pomyślnej przyszłości dla nas wszystkich - teraz i dla przyszłych pokoleń. Naszym celem jest tworzenie zrównoważonych środowiskowo produktów oraz zmniejszanie naszego negatywnego wpływu na środowisko.

 

Bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Konsekwentnie dążymy do tego, aby w tym obszarze ciągle podnosić świadomość naszych pracowników, identyfikować, minimalizować i eliminować zagrożenia, oraz usprawniać organizację i komfort pracy.

 

Informacja o wpływie działalności związanej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

 

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019, poz. 1792 z późn. zm.) informujemy, że działalność prowadzona przez BACKER OBR Sp. z o. o. na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. (2023-04-14)


BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR