Backer OBR
Meny

Oferty pracy - staż absolwencki


Kończysz studia lub masz je już za sobą?
Lubisz rozwijające wyzwania?
Szukasz możliwości zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym koncernie?

 

Ogłoszenia już wkrótce dostępne!PODCZAS STAŻU ZAPEWNIMY CI:


  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego zbieżnego z wykształceniem w prężnie rozwijającej się i zarządzanej przez jakość firmie,
  • Systemową realizację stażu w oparciu o plan i ocenę, przy wsparciu opiekuna stażu,
  • Umowę o pracę, poprzedzoną 3 miesięcznym okresem próbnym,
  • Miesięczne wynagrodzenie za pracę na cały etat,
  • Odpowiednie narzędzia i przyjazną atmosferę pracy,
  • Po ukończeniu stażu list referencyjny, a dla najlepszych stażystów – zatrudnienie!


RAMOWY PLAN STAŻU:


I ETAP

 

  • Staż na wydziałach produkcyjnych,
  • Cel – poznanie procesów i organizacji produkcji.

 

II ETAP

 

  • Staż kierunkowy na wydziale korespondującym z wykształceniem i potencjałem zawodowym stażysty,
  • Cel – zapoznanie kandydata z zadaniami na docelowym stanowisku, praktyczne nabywanie umiejętności.

 

PO KAŻDYM ETAPIE NASTĄPI PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ I OCENA PRZEZ OPIEKUNA STAŻU I DYREKTORA DANEGO PIONU.

 

*Status Studenta posiada osoba studiująca na trzecim, czwartym, piątym roku studiów dziennych lub zaocznych.

*Status Absolwenta posiada osoba, która ukończyła technikum lub studia dzienne lub zaoczne na poziomie magistra lub licencjata w ciągu 12 m-cy przed dniem złożenia aplikacji do Backer OBR - podstawą jest data na dyplomie ukończenia.


ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ!


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym lub wypełnionej ankiety personalnej Zip, 12.3 kB. na adres:


Backer OBR Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 39
74-200 Pyrzyce


lub elektronicznie na [email protected] (w tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska).


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


Jeśli aktualnie nie znalazłeś interesującej Cię oferty, możesz przysłać do nas wypełnioną ankietę personalną Zip, 12.3 kB. lub pobrać tę ankietę Zip, 12.3 kB. z naszej strony i wypełnioną przesłać na adres [email protected]


Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym na stronie www Backer OBR Sp. z o.o. (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz Pdf, 49.1 kB.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (czytaj Pdf, 65 kB.).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych praktykantów i stażystów (czytaj Pdf, 80.6 kB.).

BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR