Backer OBR
Meny

Kontakt

Backer biuro


Backer OBR Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

w Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Oświadczamy, iż spółka Backer OBR Sp. z o.o. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.


Kapitał zakładowy: 17.334.000 zł
Udziałowcy: Backer AB (Szwecja) - 100%

 

Adres:
ul. Głowackiego 39
74-200 Pyrzyce
Województwo zachodniopomorskie


NIP: 8520010807
REGON: 008358936
KRS: 0000153595
BDO: 000003559

Zarząd
Ewa Bogacka-Szczepańska - Prezes Zarządu
Sławomir Czumak - Członek Zarządu
Adam Klinke - Członek Zarządu

Konta bankowe:
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
EUR 76 2360 0005 0000 0045 5028 8271
SEK 15 2360 0005 0000 0045 5028 8302
PLN 45 2360 0005 0000 0045 5028 8247
SWIFT DABAPLPW

 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Administracja ogólna

ul. Szczecińska 22
74-200 Pyrzyce

Tel: +48-91-4819900
[email protected]

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Malujda, e-mail: [email protected]


 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Zakład Grzałek Rurkowych

ul. Głowackiego 39
74-200 Pyrzyce


Plant Pyrzyce mini

 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Zakład Grzałek Foliowych

ul. Szczecińska 22
74-200 Pyrzyce


Stargard

 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Zakład Grzałek Rurkowych

Warnice 65
74-201 Warnice


Stargard Plant 2 mini

 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Zakład Grzałek Rurkowych


ul. Nasienna 8
73-110 Stargard


Plant Pyrzyce mini

 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Zakład Systemów Kontrolnych


ul. Skandynawska 2
73-110 Stargard


Stargard

 

 

Backer OBR Sp. z o.o.

Zakład Rezystorów

i Grzałek Gołoskrętkowych
ul. Nasienna 17
73-110 Stargard


Stargard Plant 2 mini

 

 

 

 

BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR