Największy w Polsce producent grzałek elektrycznych


Oferty pracy

Chcesz zostać członkiem naszego zespołu? Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

OPERATOR LINII SPAWANIA RURY

Miejsce pracy: Zakład Grzałek Rurkowych ul. Głowackiego 39, Pyrzyce

Zadania na stanowisku:

 • Bieżąca kontrola stanu linii do spawania, zgłaszanie awarii i wszelkiego rodzaju nieprawidłowości,
 • Ustawianie i przezbrajanie linii do spawania,
 • Wykonanie i przekazanie do dalszej produkcji wyrobu zgodnego z dokumentacją,
 • Właściwe i systematyczne wypełnianie rejestrów znajdujących się na stanowisku.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe techniczno-elektryczne (preferowane spawalnictwo),
 • Doświadczenie w pracy na produkcji,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym - czterobrygadowym,
 • Mile widziane uprawnienia SEP, uprawnienia spawalnicze TIG, obsługa wózka widłowego.
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Miejsce pracy: Zakład Grzałek Rurkowych, Warnice 65

Zadania na stanowisku:

 • Wykonywanie operacji technologicznych na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC,
 • Kontrola jakościowa wyrobu,
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na narzędzia skrawające,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska w Zakładzie.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe kierunkowe lub średnie techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata na podobnym stanowisku,
 • Znajomość obsługi obrabiarek CNC (mile widziana znajomość programowania obrabiarek CNC,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Umiejętność doboru narzędzi skrawających.
KUPIEC

Miejsce pracy: Zakład Grzałek Rurkowych ul. Głowackiego 39 Pyrzyce

Zadania na stanowisku:

 • Zapewnienie wiarygodnych dostawców pod kątem jakości, ciągłości i terminowości dostaw w optymalnych warunkach zakupu,
 • Ustalanie i zawieranie umów dotyczących warunków zakupu i dostaw,
 • Optymalizacja zasad prognozowania zapotrzebowania i planowania materiałowego w pełnym łańcuchu dostaw.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane logistyka),
 • Doświadczenie w dziale logistyki lub zakupów w zakresie doboru, kwalifikacji, oceny i współpracy z dostawcami,
 • Biegła znajomość języka angielskiego - warunek konieczny,
 • Znajomość środowiska Windows, Ms Office, systemów ERP,
 • Analityczne podejście do rozwiązywania powierzonych zadań, wysokie zdolności negocjacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
 • Przedsiębiorczość oraz kreowanie optymalnych rozwiązań,
 • Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych) oraz czynne prawo jazdy kat. B.

   

MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Zakład Systemów Kontrolnych i Grzałek Gołoskrętkowych ul.Skandynawska 2, Stargard/
Zakład Grzałek Rurkowych ul. Głowackiego 39, Pyrzyce

Zadania na stanowisku:

 • Wydawanie towaru na produkcji,
 • Realizacja zadań w oparciu o system ERP,
 • Wykonywanie obowiązków w obszarze gospodarki magazynowej,
 • Min. podstawowa znajomość obsługi komputera.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Uprawnienia na wózki widłowe UDT,
 • Minimum trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy przy obsłudze wózków widłowych,
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym.

M
ECHATRONIK

Miejsce pracy: Zakład Grzałek Rurkowych, ul. Głowackiego 39 Pyrzyce

Zadania na stanowisku:

 • Obsługa techniczna i nadzór (usuwanie awarii i wykonywanie przeglądów) linii zrobotyzowanej,
 • Udział w remontach, przebudowie i modernizacji maszyn i urządzeń linii zrobotyzowanej w celu podnoszenia efektywności ich pracy, zmniejszenia awaryjności i obniżenia kosztów,
 • Diagnozowanie i prowadzenie analiz przyczyn awarii układów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, sterowania maszyn i urządzeń linii zrobotyzowanej,
 • Minimalizowanie czasu przestojów maszyn i urządzeń linii zrobotyzowanej spowodowanych awariami,
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne i materiały eksploatacyjne.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe kierunkowe lub średnie techniczne,
 • Doświadczenie min. 3 lata w dziale utrzymania ruchu jako mechanik,
 • Znajomość budowy maszyn i urządzeń pod kątem mechanicznym,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny),
 • Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii, wyszukiwania usterek maszyn i urządzeń i ich naprawa,
 • Znajomość podstaw mechaniki maszyn i automatyki przemysłowej.
INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU

Miejsce pracy: Zakład Grzałek Rurkowych, ul. Głowackiego 39 Pyrzyce

Zadania na stanowisku:

 • Właściwa organizacja i realizacja napraw bieżących- delegowanie i kontrola zadań zleconych podległym pracownikom,
 • Organizacja i wykonanie zaplanowanych przeglądów,
 • Nadzór nad sprawnością techniczną parku maszynowego zakładu,
 • Nadzór techniczny nad naprawami, remontami, przebudową, modernizacją maszyn i urządzeń oraz analiza przyczyn i zapobieganie awarii,
 • Modernizacja maszyn i urządzeń w celu podnoszenia efektywności ich pracy, zmniejszenia awaryjności i obniżenia kosztów eksploatacji,
 • Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i innych.

Wymagania:

 • ·         Wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów. Dopuszczalne średnie techniczne z gotowością do rozpoczęcia studiów inżynierskich w trakcie pracy

 • Doświadczenie min. 3 lata w dziale utrzymania ruchu jako specjalista,
 • Umiejętność budowy i naprawy maszyn i urządzeń oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny),
 • Znajomość podstaw technologii produkcji, podstaw konstrukcji maszyn, programu AutoCad, układów elektromechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, znajomość automatyki przemysłowej,
 • Znajomość przepisów i uprawnienia dozorowe E i D, znajomość programów wspierających pracę Działu Utrzymania Ruchu, znajomość Ms Office, znajomość projektowania i budowy instalacji technicznych.
INŻYNIER PRODUKCJI

Miejsce pracy:  Warnice 65

Zadania na stanowisku:

 • Obsługa technologiczna produkcji,
 • Wdrażanie nowych produktów i technologii,
 • Tworzenie i aktualizacje planów operacyjnych i instrukcji,
 • Tworzenie i aktualizacje normatywów,
 • Identyfikowanie i wdrażanie działań optymalizacyjnych w zakresie wydajności, BHP, jakości,
 • Dobór i prawidłowe wykorzystanie maszyn oraz narzędzi,
 • Wdrażanie standardów optymalizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowanie kierunki mechaniczne, elektryczne lub inżynieria produkcji),
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Wiedza z obszaru optymalizacji produkcji (Lean, 5S) oraz stałego doskonalenia,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego – wymóg konieczny,
 • Wiedza z obszaru obróbki plastycznej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, analizy problemów,
 • Prawo jazdy kat. „B”,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programów projektowych 2D i 3D,
 • Mile widziana znajomość narzędzi statystycznych,
 • Chęć rozwoju i nauki.
SPECJALISTA DS. BHP

Miejsce pracy:  Stargard, ul. Skandynawska 2

Zadania na stanowisku:

 • Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia RM z dnia 2 września 1977r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 97.109.704 z późniejszymi zmianami),
 • Uczestnictwo w aktualizacji i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  wg wymagań ISO 45001,
 • Ocena i raportowanie zgodności funkcjonowania organizacji z wymaganiami prawnymi,
 • Monitorowanie działań korygujących w obszarze BHP oraz ocena ich efektów,
 • Prowadzenie pomiarów, audytów i kontroli wewnętrznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomość wymagań prawnych w zakresie BHP oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Samodzielność i stanowczość.
KONSTRUKTOR

Miejsce pracy:  Pyrzyce, ul. Głowackiego 39

Zadania na stanowisku:

 • Tworzenie konstrukcji wyrobu w oparciu o wymagania klienta i możliwości technologiczne,
 • Aktualizacje konstrukcji wyrobu w oparciu o działania korygujące,
 • Nadzór nad konstrukcją i wdrażanie nowych wyrobów na produkcje,
 • Opracowywanie zakresu badań i weryfikacji wyrobów oraz ich homologacje,
 • Nadzór nad wprowadzaniem zmian.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu budowy maszyn, mechaniki, elektrotechniki),
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie projektowania,
 • Znajomość programów do projektowania 3D (ProE, SolidWorks lub pokrewne),
 • Umiejętność przeprowadzania analizy statystycznej oraz FMEA,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw programowania,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – wymóg konieczny.
MECHANIK

Miejsce pracy:  Pyrzyce, ul. Szczecińska 22

Zadania na stanowisku:

 • Utrzymanie ruchu maszyn,
 • Wykonywanie przeglądów maszyn,
 • Usuwanie bieżących awarii,
 • Konserwacja maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe (preferowane mechaniczne lub pokrewne),
 • 2-3 lata doświadczenia zawodowego w dziale utrzymania ruchu,
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym,

Mile widziane:    

 • Uprawnienia spawalnicze oraz uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych IIWJO – wydane
  przez UDT,
 • Umiejętność obsługi frezarki,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi komputera.
ELEKTROMECHANIK

Miejsce pracy:  Stargard, ul. Skandynawska 2

Zadania na stanowisku:

 • Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów i usuwanie awarii,
 • Konserwacje, remonty i naprawy urządzeń,
 • Przeglądy maszyn zgodnie z założeniami TPM.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe (preferowane Mechanika, Elektryka, Mechatronika),
 • Doświadczenie min. 2 lata w samodzielnej diagnozie przyczyn awarii i naprawie maszyn przemysłowych,
 • Umiejętność interpretacji rysunku technicznego, schematów elektrycznych oraz znajomość zagadnień pneumatyki,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Umiejętność do pracy w zespole,
 • Mile widziane uprawnienia spawalnicze, E1 oraz uprawnienia na wózki widłowe,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość metody utrzymania ruchu TPM oraz narzędzi LEAN.

MONTER GRZEJNICTWA

Miejsce pracy:  Pyrzyce, ul. Głowackiego 39; Warnice 65; Stargard, ul. Skandynawska 2

Zadania na stanowisku:

 • Montaż elementów grzejnych,
 • Obsługa prostych maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie - min. podstawowe, mile widziane zawodowe lub średnie,
 • Podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego lub chęć do jej nabycia,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej.

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ!

Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w prężnie rozwijającej się i zarządzanej przez jakość firmie, możliwość rozwoju, szkolenia, wyjazdy zagraniczne. 

Osoby spełniające wymienione kryteria i zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV
wraz z listem motywacyjnym lub wypełnionej ankiety personalnej na adres:

Backer OBR Sp. z o.o. 
ul. Głowackiego 39 
74-200 Pyrzyce

lub elektronicznie na oferta@backerobr.pl (w tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Jeśli aktualnie nie znalazłeś interesującej Cię oferty, możesz przysłać do nas wypełnioną ankietę personalną
l
ub pobrać tę ankietę z naszej strony i wypełnioną przesłać na adres oferta@backerobr.pl

 

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( pobierz ).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych ( czytaj ).