Backer OBR
Meny

Oferty pracy - staż absolwencki

MAGAZYNIER
Magazynier

CEL STANOWISKA:

 • zapewnienie właściwej obsługi magazynu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

 • właściwy i terminowy obrót materiałami produkcyjnymi w zakresie przyjęcia dostawy, zmagazynowania i wydania na produkcję oraz ewidencjonowanie transakcji w systemie komputerowym Axapta i wersji papierowej (gdy istnieje taki wymóg);
 • właściwy i terminowy obrót wyrobami gotowymi w zakresie przyjęcia dostawy, zmagazynowania i wysłania do klienta (spedycji) oraz ewidencjonowanie transakcji w systemie komputerowym Axapta i wersji papierowej (gdy istnieje taki wymóg);
 • kontrola ilościowa i jakościowa (w ustalonym zakresie asortymentu) przyjmowanego i wydawanego towaru;
 • odpowiednie zabezpieczanie ładunku podczas składowania i transportowania towaru;
 •  
 • segregacja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami wewnątrz firmowymi;
 • właściwą ilość i jakość towarów składowanych w magazynie;
 • zabezpieczenie zasobów magazynowych oraz infrastruktury (pomieszczenia magazynowe, pojazdy wewnątrzzakładowe) przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych
 • niezwłoczne informowanie przełożonego o wszystkich zaobserwowanych nieprawidłowościach, brakach czy uszkodzeniach sprzętu lub produktów, niezbędnych do właściwej realizacji powierzonych zadań;
 • działanie zgodne z obowiązującym regulaminem pracy oraz wewnętrznymi procedurami i rozporządzeniami, w tym przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ;
 • właściwą realizację innych zadań powierzonych przez przełożonego.

KOMPETENCJE NA STANOWISKU:

 • umiejętność liczenia (dokładność liczenia)
 • dokładność
 • uczciwość
 • sumienność
 • współpraca w zespole

WSPÓŁPRACA Z NASTĘPUJACYMI PODMIOTAMI – KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI:

 • PRODUKCJA
 • OBSŁUGA KLIENTA
 • PLANOWANIE MATERIAŁÓW
 • DZIAŁ JAKOŚCI

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE


WYMAGANE/PODSTAWOWE

DODATKOWE/MILE WIDZIANE

WYKSZTAŁCENIE

zasadnicze zawodowe

średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

-

doświadczenie na stanowisku magazyniera

KURSY, UPRAWNIENIA

-

uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi

JĘZYKI OBCE

-

-

PROGRAMY KOMPUTEROWE

MS Office

Axapta, ERP

INNE

dyspozycyjność do pracy zmianowej i w nadgodzinach

 

 

BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR