Backer OBR
Meny

PRACA SEZONOWA W BACKER OBR

Osobom powyżej 18 roku życia, chcącym zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe

W OKRESIE WAKACYJNYM OFERUJEMY PRACĘ SEZONOWĄ .

Praca na stanowisku: monter grzejnictwa

Pracę sezonową możesz wykonywać w jednym z poniższych zakładów produkcyjnych:

  • Pyrzyce, Szczecińska 22, Zakład Grzełek Foliowych ;
  • Pyrzyce, ul. Głowackiego 39, Zakład Grzałek Rurkowych ;
  • Stargard, ul. Skandynawska 2, Zakład Systemów Kontrolnych i Grzałek Gołoskrętkowych;
  • Stargard, ul. Nasienna 17, Zakład Rezystorów .


praca sezonowa


Osoby zainteresowane pracą sezonową w naszej firmie, prosimy o przesłanie CV lub wypełnionej ankiety personalnej na adres [email protected]. W tytule prosimy wpisać "praca sezonowa".

CV lub ankietę personalną można również dostarczyć do działów personalnych znajdujących się:

  • w Pyrzycach przy ul. Szczecińska 22
  • w Stargardzie przy ul. Skandynawska 2


Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Backer OBR sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Głowackiego 39, kod pocztowy 74-200, przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (włączenia CV do bazy danych kandydatów Spółki). Moją zgodę przekazuje dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym na stronie www Backer OBR Sp. z o.o. (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz Pdf, 49.1 kB.).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (czytaj Pdf, 65 kB.).


ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ!


BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 · 74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]

Copyright © 2021 Backer OBR